Administration

 
 
Under administration kan du læse om forskelligt administrativt.
 
- Hvem der sidder i bestyrelsen.
 
- Se vores vedtægter.
 
- Læse referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Disse bliver opdateret løbende.
 
Du kan finde emnerne ved at kigge til venstre på denne side.
 
 
Rigtig god fornøjelse.
 
 
 

Foreningen Rørsangerne

Den 19. april 2013

 

Referat fra generalforsamling den 13. april 2013

 

 1. valg af dirigent og referent
 2. bestyrelsens beretning (v. Lise Hallengren)
 3. det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (v. Lene Maria Sørensen)
 4. indkomne forslag
 5. valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. valg af 1-2 suppleanter
  2. valg af revisor og suppleant(vakant)
  3. fastsættelse af kontingent
  4. evt.

 

ad 1
Anne-Marie blev valgt som dirigent. Iris blev valgt som referent.

ad 2
Bestyrelsens beretning blev godkendt

ad 3
Det reviderede regnskab blev godkendt

ad 4
Det udsendte forslag til ændringer og tilføjelser til vedtægterne blev drøftet. Følgende blev besluttet:

 • Optagelsesprocedure erstattes af en prøvetid på max. 3 gange
 • Der tilbagebetales ikke kontingent ved udmeldelse
 • Der opkræves kontingent for et helt år ad gangen. Kontingentet opkræves i august og gælder for et undervisningsår. Nye medlemmer, betaler kontingent for det antal måneder, de er medlemmer efter prøvetid det pågældende undervisningsår
 • Mangler
 • Der skal vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen
 • Der skal vælges en revisorsuppleant

ad 5
a. Lise blev genvalgt som formand
b. Helle og Anne-Marie blev valgt som bestyrelsesmedlemmer

ad 5a
Jørn blev valgt som suppleant