Administration / Ref. bestyrelsemøde 13/10-12.

Referater fra betyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde.

13/10-2012. 

Tilstede: Lise Hallengren (formand), Lone Bryld (kasserer), Birgit Petersen, Lars Frost og Lene Maria Sørensen (næstformand).

 1. 1.       Valg af referent: Lene Maria Sørensen vælges.
 1. 2.       Nyt fra formanden (Lise): Der er ikke sket det helt store. Der er dialog for tiden om optagelsesudvalget, og hvordan og hvem det skal være. Vi er stadig i starten på at få bestyrelsen til at virke, og det har givet nogle naturlige udfordringer.  Vi arbejder på det og håber i dag at få mere styr på det.
 1. 3.       Næstformand. (Lene Maria): Jeg mener, vi er nødt til at mødes fysisk og ikke kan køre denne bestyrelse over nettet. I hvert tilfælde her i starten, senere kan vi køre det mere over nettet.
 1. 4.       Kasserer. (Lone). Der er lige nu godt 5000 kr. på kontoen. 
 1. 5.       Fælles drøftelse.
  Vi drøfter starten på bestyrelsesarbejdet, hvordan vi vil arbejde. Dette giver en forståelse for, hvor vi er,og hvad der skal ske. Vi skal først have afklaret, hvor meget vi kan og vil lægge i det, samt hvordan vi skal arbejde.
  Vi beslutter at dette skal være et beslutningsreferat.
  1. a.       Optagelsesudvalget: Vi diskuterer dette, og når ikke til en afklaring pga. tidsmangel.

Da tiden er gået, aftaler vi at fortsætte mødet

27/10 kl. 10.00 hos Lise. Vendsysselvej 11 i Vanløse.

 

Lene Maria Sørensen. – referent.

 

Referat af fortsat bestyrelsesmøde d. 13/10-12.

D. 27/10-12

Tilstede: Lise Hallengren (formand), Lone Bryld (kasserer), Birgit Petersen og Lene Maria Sørensen (næstformand).

 1. 1.       Valg af referent: Lene Maria Sørensen vælges.
 1. 2.       Formanden byder velkommen til fortsættelse af sidste møde, som vi måtte afbryde sidst pga. tidsmangel.
 1. 3.       A. Vi diskuterer korets optagelsesudvalg, og hvordan dette skal løses, mulighederne og vi kigger på, hvad der står i vores vedtægter.
  I vores vedtægter står der i § 14, at korlederen er selvskrevet i optagelsesudvalget, og at generalforsamlingen skal udpege et medlem, samt at bestyrelsen udpeger det sidste medlem. Ved en fejl er der ikke blevet udpeget et medlem af optagelsesudvalget på generalforsamlingen. Vi diskuterer, hvordan vi løser disse begyndervanskeligheder bedst muligt.
  Bestyrelsen beslutter at indkalde til ekstraordinær generalforsamling d. 9/12-12 kl. 13.00, hvor der skal udpeges et medlem til optagelsesudvalget, således at vedtægterne kan overholdes.
  Bestyrelsen vælger at udpege Lone Bryld som medlem af optagelsesudvalget.

  B. Vi arbejder på at gå til benet og få styr på det hele, således at vedtægterne kan overholdes. Hvor ofte vi i bestyrelsen skal mødes, og hvor meget der kan foregå på mail, vil vi drøfte i løbet af processen. Vi er dog alle enige om, at vi skal være realistiske med, hvad der er ressourcer til.
  C. Vi diskuterer koret på længere sigt. Vi er enige om, at lige nu handler det om at få tingene til at fungere lovmæssigt og samarbejdsmæssigt. Desuden vil vi gerne lytte til korlederens ønsker om, hvad der skal ske med koret fremover.
 1. 4.       Evt.
  Lene gør opmærksom på, at vores hjemmeside ikke er kommet i gang. Bestyrelsen beder hende om at tale med Steen om, hvor langt vi er, og hvad der skal til, for at den kommer til at fungere.

  

 

Knus fra referenten. 

Lene Maria

Lene Maria Sørensen