Administration / Ref. ekstraord. generalf. 12/12-12

Ref. ekstraord. generalf. 12/12-12

Foreningen Rørsangerne Den 12. december 2012

Referat fra ekstraordinaer generalforsamling den 9. december 2012
1. valg af diligent
2. valg af referent
3. optagelsesudvalg
adl
Dorthe blev valgt som dirigent.
ad 2
Iris blev valgt som referent.
ad 3
Den af bestyrelsen foreslaede aendring til procedure for optagelse af nye medlemmer og nedlaeggelse af
optagelsesudvalget blev vedtaget efter f0lgende afstemningsresultat:
• For forslaget: 14 stemmer
• Imod forslaget: 0 stemmer
• Blank: 2 stemmer
Vedtaegterne rettes til naeste ordinaere generalforsamling.


Iris Herold