Administration / Ref. af bestyrelsesmøde 4/1-13

Referat af bestyrelsesmøde i ”Rørsangerne”

den 4.1.2013 kl. 13 i Rødovre

 

Tilstede var Lise, Lene og Birgit (Lone har udmeldt sig).

Dagsorden:

  1. 1.     Valg af referent blev Birgit.

 

  1. 2.     Drøftelse af bestyrelsens sammensætning efter Lones udmeldelse:

Lise vil orientere koret om, at Lone har meldt sig ud, og dermed fratrådt som kasserer.

Iflg. vedtægterne skal der være 5 personer i bestyrelsen, hvorfor vi vil spørge koret, om der er en person, der vil melde sig til bestyrelsen og gerne til kassererposten.

Vi har jo alle ansvar for, at foreningen fungerer og lever op til vedtægterne.

Lene vil evt. gerne være kasserer og Birgit næstformand, så ingen/Lise kommer til at have 2 funktioner (formand med underskriftbemyndigelse og kasserer). Afventer nyt medlem fra koret.

Lone har kontaktet Danske Bank og annulleret sin underskriftbemyndigelse.

Lone færdiggør årsregnskab for 2012 til godkendelse senest den 20.2.2013 iflg. vedtægterne (revisor er Steen Fisker).

 

  1. 3.     Info og input, hjemmesiden:

Hjemmesiden kan ses på www.roersangerne.dk

Stor tilfredshed med hjemmesidens layout og indhold udført af Lene og med efterfølgende hjælp af Lises skarpe øje for det indholdsmæssige og det sproglige.    

Bestyrelsen tales løbende ved om muligheder og justeringer.

NB! Spørge koret, om der er nogen, der ikke ønsker billede af personen lagt ud på hjemmesiden.

  1. 4.     Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 27.2.2013 kl. 11 hos Birgit (Søborg Hovedgade 123, 2. th., 2860 Søborg),
  2. 5.     Evt.


Efterfølgende orienterede Lise koret om pkt. 2, hvorefter Marianne Laiderz meldte sig til bestyrelsen, (men helst ikke som kasserer). Marianne vil få tilsendt vedtægter og referat og deltage i næste bestyrelsesmøde.

18.01.2013 Birgit J