Administration / Ref. af best. møde 27/2-13

Ref. af best. møde 27/2-13

Referat af bestyrelsesmøde hos Rørsangerne d.27/2-13.

 

Tilstede: Lise, Marianne, Birgit og Lene Maria.

 

 1. 1.      Referent: Lene Maria.

 

 1. 2.      Godkendelse af referat fra sidst: Referatet er godkendt pr. mail.

 2. 3.      Planlægning af Generalforsamling:
  1. a.      Dato for generalforsamling: 13/4-13 kl. 14.30  i Templet i Skælskør.
  2. b.      Lises forslag til bestyrelsens beretning gennemgås og med små ændringer godkendes den.
  3. c.       Årsregnskab gennemgås og visse ting ændres for at bedre forståelsen. Der er ved årsskiftet et overskud på 4199,77 kr. ( Se vedhæftede fil )
  4. d.      Der er tre i bestyrelsen som ifølge vedtægternes § 12 skal gå af, det bliver Lars, Marianne og Lise. Lise modtager genvalg. Marianne har ikke besluttet sig om hun modtager genvalg.
  5. e.      Vedtægerne gennemgås og der laves forslag til vedtægtsændringer, således at vedtægterne er tilpasset Rørsangerne. ( Se vedhæftede fil.)
  6. f.        Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 22/3-13.

  7. 4.      Evt.

Vi diskuterer, hvor Rørsangerne skal bevæge sig hen i det næste år.

 

 

 

Ref.

Lene Maria Sørensen